STRONA GŁÓWNA

Seminarium Naukowe BMW 2019
Bezpieczeństwo Mikrobiologiczne Wody
Kraków, 2 lipca 2019 r.


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Al. Mickiewicza 30
Budynek C-4, sala 301Patronat  honorowy

JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny


Patronat  medialny